Malmö

Charybdis / Kvarteret Scylla 2

Nordenskiölds­gatan 6

Fastigheten Charybdis uppfördes 1978 precis vid kanalen på Universitets­holmen. Huset är belägen precis i anslut­ning till central­­stationen och Citytunneln.

Kontorsbyggnaden är en välkänd profil i området och rymmer 2 250 kvadrat­meter kontors­lokaler. Standarden är hög och modern med flexibla lösningar som möjliggör en skräddar­sydd upplevelse för varje enskild hyres­gäst. År 2006 renoverades fastigheten i samband med att grann­fastigheten Hjälmarekajen uppfördes. Dessa två fastigheter kopplas ihop av en passage.

Lokaler

Detaljer

Ikon portfölj
Lokaler: Ja
Ikon hus
Lägenheter: Nej
Ikon flervåningshus
Våningar: 6
Ikon klamrar
Uthyrningsbar yta: 2 601 m2
Ikon parkering
Parkeringsplatser: Ja
Ikon bil
P-platser inomhus: 20
Ikon träd
P-platser utomhus: Nej
Ikon elbilsladdare
Elbilsplatser: 36
Ikon hammare
Byggår: 1978
Ikon förnya
Renoverad: 2006
Ikon penna
Arkitekt: White Arkitekter
Universitetsholmen

Om området

Universitetsholmen är en konst­gjord ö som fick sitt namn i samband med etableringen av Malmö högskola. Ön har utvecklats till ett mycket populärt område med en mix av kontor, universitets­byggnader och bostäder. Läget är bästa möjliga, väster om central­stationen och följ­aktligen i direkt anslutning med Citytunneln.

Kanaler och hamn­bassänger karakteriserar området, liksom dess arkitekt­oniskt imponerande byggnader. Malmö Live är sedan det uppfördes det mest välkända landmärket, stadens i särklass största mötes­plats för musik, kultur och nöjen för såväl malmöbor som besökare. En hotell-, kongress-, och konsert­verksamhet under ett och samma tak.

Närmaste stadsdel är Västra hamnen, en av stadens mest expansiva områden med fina rekreations­områden, bland annat med möjlighet till havsbad på flera ställen. I andra riktningen finns Gamla Väster i Malmö som i sin tur knyter an till stads­kärnan med alla dess butiker och ett rikt utbud av restauranger och caféer.

Marie-Louise Sjögren

För frågor om fastighetens förvaltning eller uthyrning av lägenheter, kontakta Marie-Louise Sjögren.

Christian Histrup

För intresse om fastighetens lokaler, kontakta Christian Histrup.

Alla fastigheter i Malmö

Hyr av oss

Söker du en ny lägenhet med bra läge? Eller vill du hyra kontor för ditt företag? Letar du efter en lämplig butiks­lokal som har strategiskt läge? Eller är du student och letar efter att bra och modernt boende i city? Läs mer om hur du gör en intresseanmälan.

Intresseanmälan

Executive Property Europe AB är ett fastighetsbolag med fokus på kommersiella fastigheter i A+ lägen i främst Öresundsregionen.

Kontakta oss

Executive Property Europe AB
Hamnplanen 24
263 61 VIKEN
SWEDEN

Tel: 042-490 13 00
E-post: info@exeprop.se

Copyright © 2023 Executive Property